ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2013-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Πατήστε εδώ [1] για τη διακήρυξη και εδώ [2] για τη μελέτη.

Σύνδεσμοι
  1. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%202013-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.doc
  2. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.doc