Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΜΕ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥPrint

19/11/2020

Πίνακες Κατάταξης

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

 

 

Πίνακες Απορριπτέων

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

 

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους