Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Ανακοίνωση 1/2020 πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ατόμων προσωπικού με Σ.Μ.Ε. (έως 1 έτος) του ΝΠΔΔ Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»Print