Οριστικοί Πινακες κατάταξης και βαθμολογίας για τις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – πίνακες προσληφθέντων

03/09/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [1]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [2]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [3]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [4]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [5]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ [6]

Σύνδεσμοι
  1. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A8%CE%A4%CE%9C%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%A8-%CE%A3%CE%9F%CE%94.pdf
  2. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_signed.pdf
  3. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97_signed.pdf
  4. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20&%20%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_signed.pdf
  5. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_signed.pdf
  6. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3(1).pdf