ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος [1]

Μελέτη [2]

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [3]

 

Σύνδεσμοι
  1. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/2%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3.docx
  2. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9A%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%201_10_15(1).doc
  3. https://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9A%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0_%201_10_15(1).xls