Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διαδρομή:Αρχική Σελίδα

Περιγραφή έργου ΕξοικονομωPrint

Η πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και χρηματοδοτείται  από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ». Αφορά:

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου (του πρώην Δήμου Σπάτων) έδρα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος , επί της οδού Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.).
 • Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ύστερα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο του Δημαρχείου.

Οι παρεμβάσεις στο κτίριο του Δημαρχείου στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική.

    

Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου όπου υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις του έργου.

 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Προσθήκη συστήματος επιχρισμένης θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων.
 • Θερμομόνωση δωμάτων.
 • Αντικατάσταση Λέβητα και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.
 • Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας τύπου INVERTER.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • Εγκατάσταση συστήματος BEMS.

Από τις παρεμβάσεις αναμένεται να επιτευχθούν:

 • Σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, θερμικής και ηλεκτρικής, περίπου κατά 50%.
 • Δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του κτιρίου, εξοικονομούμενη τελική ενέργεια περίπου 42.500kWh/έτος.
 • Σημαντική μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, περίπου κατά 50%.

 


Αποτελέσματα

Α. Αντικατάσταση κουφωμάτων:

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων (συνολικής επιφάνειας 318 m2) με πιστοποιημένα κουφώματα αλουμινίου (αεροστεγή πλαίσια). Τοποθετήθηκαν 48 κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, χαμηλού συντελεστή εκπομπής (Low – e) και χαμηλού συντελεστή ηλιακού κέρδους g. Αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών καθώς και η μείωση των απαιτουμένων ψυκτικών φορτίων για την ψύξη του κτηρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων μειώθηκε περίπου κατά 62%.

      

 

Β. Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμοϋγρομόνωση δώματος και θερμομόνωσης εσοχών:

Πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (συνολικής επιφάνειας 390 m2) συνολικού πάχους 7 cm με σκοπό τη μείωση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτηρίου. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας της εξωτερικής τοιχοποιίας μειώθηκε περίπου κατά 80%. Επίσης, πραγματοποιήθηκε πλήρης θερμοϋγρομόνωση του δώματος (συνολικής επιφάνειας 168 m2) με πάχος θερμομονωτικού υλικού 7 cm. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δώματος μειώθηκε περίπου κατά 87%.

    

 

Γ. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης:

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου λέβητα με νέο λέβητα (ισχύος 250.000 kcal/h) με νέο υψηλής απόδοσης (ισχύος 160.000 kcal/h). Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα αντιστάθμισης της εξωτερικής θερμοκρασίας. Η λειτουργία του νέου συστήματος οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 15% έως 20%.

 

Δ. Αναβάθμιση συστήματος ψύξης:

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και εκτός λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος, ισχύος 83.5 kW με δύο αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, τύπου Inverter, υψηλού συντελεστή απόδοσης, ισχύος 18 kW έκαστη. Η αναβάθμιση του συστήματος ψύξης οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40%.

 

Ε. Αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού:

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση 71  πεπαλαιωμένων και συμβατικής τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων με νέα, υψηλής απόδοσης, τεχνολογίας LED και εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης για την ενεργοποίησή τους ανάλογα με την παρουσία ατόμων στο χώρο. Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει θα είναι άνω του 50%.

  

ΣΤ. Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου (BEMS).

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αυτοματισμού, για τον έλεγχο της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων.

 

Από τις παρεμβάσεις στο κτήριο του Δημαρχείου ο Δήμος επιδιώκει:

 • Τη συνολική μείωση των εκπομπών CO2  περίπου κατά 50%.
 • Τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας περίπου κατά 50%.

Τα αποτελέσματα αυτά θα οριστικοποιηθούν με την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης, η οποία θα δημοσιευθεί με την ολοκλήρωση του έργου.