Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διαδρομή:Αρχική Σελίδα

Περιγραφή προγράμματος εξοικονομώPrint

Αντικείμενο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» είναι η εφαρμογή δράσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον. Αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα δημοτικά κτίρια, τους κοινόχρηστους χώρους, τις δημοτικές μεταφορές, τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.  Αφορά επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • H μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής
  • H μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
  • H δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και ο περιορισμός του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας
  • H αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις
  • H στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
  • H ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς
  • H κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς και η προώθηση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.