Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

Σπάτα…25 / 7  /2013….…

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29403

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

 

 

     Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές δια συμπλήρωσης τιμολογίου (συνημμένο της μελέτης 21/2013)  και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή

   για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013     συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  318.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 10/9/2013 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

 

    Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ανά τμήμα ή τμήματα που αφορά η προσφορά  (τμήματα 25 ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄αριθ.  29402/2013  διακήρυξη  Δημάρχου.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕ. 25/7/2013   2013/S 143-249195

   Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο /αναδόχους αναλογικά.

 

       Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού και του τιμολογίου προσφοράς θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                         ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                      

Διακήρυξη    Μελέτη