Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ"Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα 5 /6/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23055

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοικτό , επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 76.017,69 € .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος – Βας. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και αξιολόγησης των

υποβαλλόμενων προσφορών , την 14/6/2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των

προσφορών η 10:30΄ π.μ.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική

επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης , ήτοι

3.800,88€ .

Οι δαπάνες δημοσίευσης του αρχικού και του παρόντος επαναληπτικού

διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να

ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος : Ιωαννίδης Χρήστος , τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ