Επιτροπή διαβούλευσης

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-5-20 [1]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ [2]

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΟΣ 2014 [3]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/1%CE%B7%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A3%2016-5-20.doc
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A3%201.doc
  3. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C_%202014_07-10-2013.xls