Πρόκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

18/12/2017

Πρόσκληση [1]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%2036%CE%B7.doc