Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού

05/12/2017

Εκδήλωση ενδιαφέροντος [1]

Διαδιακσίες Πρόσληψης [2]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20-%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%20%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3.pdf