Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική

07/06/2017

Ανακοίνωση [1]

Αίτηση [2]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%91%CE%96%CE%A9%202017.docx
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%91%CE%96%CE%A9%202017.doc