Αντιδήμαρχοι

<u>Αντιδήμαρχοι Σπάτων-Αρτέμιδος</u>

 

Τούντας Αντώνιος,  κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη δημοτική ενότητα Σπάτων με

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Επικοινωνία, 6977640650 & antonistountas@gmail.com

 

Δούρος Σωτήριος, με αρμοδιότητες

 

Επικοινωνία, 6937271211 & antidimarxos3@0166.syzefxis.gov.gr, sxdouros@gmail.com

 

Στάμου Δημήτριος, με αρμοδιότητες

Επικοινωνία, 6974026210

 

Νομικός Αντώνιος, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος με

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

 

Επικοινωνία, 6972257068, 71nomikos@gmail.com

 

Μωραΐτη  Ιωάννα, με αρμοδιότητες

 

Επικοινωνία,

 

Για την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων  και τις αρμοδιότητές τους πατήστε εδώ [1]

ΑΠΟΦΑΣΗ 70-2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50-2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2019 [2]

 

 

 

 

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2050-2017%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%97%202017-2019%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2070-2017%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%2050-2017%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%97%202017-2019.pdf