Δημοτική Αστυνομία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 [1]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 [2]

 

Η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ανασυστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 και λειτουργεί στο δήμο μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί έμφαση στον έλεγχο:

 

 

 

 

 

Ακόμη θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

 

 

 

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας μέσω

Τηλεφώνου: 2132007392, 6939505305

Εmail: dim_astynomia@spata-artemis.gr [3]

 

Ειδικότερα η Δημοτική Αστυνομία είναι αρμόδια για τους ελέγχους και υπηρεσίες προς τους πολίτες σύμφωνα με το Ν. 3731/2008 και λοιπές κείμενες διατάξεις.

(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση.

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση.

(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά.

(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

(11) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

(12) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

(13) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

(15) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

(16) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

(17) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το κάπνισμα σε κλειστούς εργασιακούς και κοινόχρηστους χώρους

(18) Εξυπηρετεί κατ’ οίκον πολίτες με δυσκολίες μετακίνησης όσον αφορά την πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής.

 

Χρήσιμα Έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ [4]

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ [5]

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΟΚ [6]

 

 

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202015(1).pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202016.pdf
  3. http://spata-artemis.gr/mailto:dim_astynomia@spata-artemis.gr
  4. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%95%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91(1).docx
  5. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%95%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A1%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F(1).docx
  6. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%95%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A1%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20KOK(1).docx