Δημοτική Αστυνομία

Χρήσιμα Έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ [1]

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ [2]

 

Ετήσιοι Απολογισμοί δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 [3]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 [4]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 [5]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 [6]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 [7]

 

 

 

 

 

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%95%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91(2).docx
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A5%CE%95%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A1%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F(2).docx
  3. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202015(1).pdf
  4. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202016.pdf
  5. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202017.pdf
  6. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202018.pdf
  7. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202019.pdf