ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2014 – 2019

Με την 154/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, (ΑΔΑ: 7ΤΩΡΩ1Χ-Ξ8Ε), εγκρίθηκε η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου και το στρατηγικό σχεδιασμό.

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, με την 318/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6244Ω1Χ-Τ7Ξ), εγκρίθηκε η Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τα αναλυτικά σχέδια δράσεις των υπηρεσιών.

 

<u>Σχετικά αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019:</u>

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 -2019 - Φάση Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός [1]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 -2019 - Φάση Β’: Προγραμματισμός Δράσεων [2]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/7%CE%A4%CE%A9%CE%A1%CE%A91%CE%A7-%CE%9E8%CE%95(1).pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/6244%CE%A91%CE%A7-%CE%A47%CE%9E.pdf