Μενού

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣPrint

21/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κ.Θ.107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ.Θ.106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ