Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

1ο Δίμηνο [1]

2ο Δίμηνo [2]

3ο Δίμηνο

4ο Δίμηνο

5ο Δίμηνο

6ο Δίμηνο

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F(20).pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf