Δ/νση Εσόδων & Περιουσίας

1ο Δίμηνο [1]

2ο Δίμηνο [2]

3ο Δίμηνο

4ο Δίμηνο

5ο-6ο Δίμηνο [3]

Σύνδεσμοι
  1. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F(1).pdf
  2. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94-%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
  3. http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94-%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%205%CE%BF-%206o%20%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F(1).pdf