Μενού

Amea banner

ΑΜΕΑ

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
325/2013 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.30/2013). 28/11/2013
324/2013 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.101/2013). 28/11/2013
323/2013 Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης για την ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργ. Αναστ. Κουλοχέρη στο Ο.Τ.30 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων-Λούτσας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.62/2013). 28/11/2013
322/2013 Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό - διάθεση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησιών της Δημητρίου-Μάρκου Ελένης με ΚΑΚ. 0102042 στο Ο.Τ.235 & ΚΑΚ.0103050 στο Ο.Τ.237 των Μυκηναϊκών Τάφων (αρ.αποφ.Ο.Ε. 435/2013). 28/11/2013
321/2013 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’αρ.474/2013 απόφαση της Ο.Ε. για τον χειρισμό ποινικής υπόθεσης. 28/11/2013
320/2013 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’αρ.503/2013 απόφαση της Ο.Ε. για να παρασταθεί στις 25-02-2014 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στην συζήτηση της υπόθεσης των: 1) Μπέκα Ευάγγελου και 2) Αναστάσιου Μπέκα και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο για την οποία τυχόν αναβληθεί και να χειριστεί εν γένει την υπόθεση. 28/11/2013
319/2013 Λήψη απόφασης για την κατάργηση δικών ή μη, σχετικά με την υπόθεση των: 1) Μαρίας Πεζατικού, 2) Κυριακής συζ. Χρήστου Γιδάκου, 3) Δημητρίου Πεζατικού, 4) Αντωνίας-Γεωργίας συζ. Ιωάννη Κωνσταντιανού κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 30.000,00 ευρώ (παρ.5 άρθ.6, Ν.4071/12) (αρ.απ.Ο.Ε.513/2013). 28/11/2013
318/2013 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2014 (αρ.αποφ.Ο.Ε.492/2013). 28/11/2013
317/2013 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2014 (αρ.αποφ.Ο.Ε.495/2013). 28/11/2013
316/2013 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ.αποφ.Ο.Ε.494/2013). 28/11/2013
315/2013 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (αρ.αποφ.Ο.Ε493/2013). 28/11/2013
314/2013 Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την ΕΥΔΑΠ και τον Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 28/11/2013
313/2013 Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 28/11/2013
312/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (ΔΑΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ). 28/11/2013
311/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων από διαφορά ΤΑΠ. 28/11/2013
310/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο αδειών διαμονής αλλοδαπών (DUSHAJ DASHAMIR του YMER). 28/11/2013
309/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών. 28/11/2013
308/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών (SKENDAJ ANXHELA του KASTRIOT). 28/11/2013
307/2013 Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών (SIMONI MARKO του ANDON). 28/11/2013
306/2013 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τα τέλη καθαριότητας κοιμητηρίου για το έτος 2012, ενώ οι θανόντες έχουν ενταφιασθεί το 2013. 28/11/2013
305/2013 Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο (κα Πατούνα Χρυσούλα). 28/11/2013
304/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανάθεσης εργασιών κλαδέματος και κοπής επικίνδυνων δένδρων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013. 28/11/2013
303/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανάθεσης εργασίας συντήρησης μηχανημάτων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013. 28/11/2013
302/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας υλικών αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013. 28/11/2013
301/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας γεωργικών κηπουρικών εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013. 28/11/2013
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »