Μενού

Amea banner

ΑΜΕΑ

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
471/2013 Λήψη απόφασης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (LATIFI VLADIMIR του AGIM) 23/06/2014
470/2013 Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού 54,93 ευρώ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στην κα Ματθαίου Μαρία 23/06/2014
469/2013 Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού 15,74 ευρώ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στον κ. Καρρά Ιωάννη του Κωνσταντίνου 23/06/2014
468/2013 Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (Ματθαίου Χαράλαμπος) 23/06/2014
467/2013 Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ λόγω προηγούμενης εξόφλησής τους 23/06/2014
466/2013 Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και ΤΑΠ από ανείσπρακτα τέλη Δ.Ε.Η., λόγω προηγούμενης εξόφλησής τους 23/06/2014
465/2013 Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών λόγω εξόφλησης με οίκοθεν (Μάρκου Χριστίνα του Δημητρίου) 23/06/2014
464/2013 Λήψη απόφασης απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (Παππά Αικατερίνη & ΣΙΑ Ε.Ε.) 23/06/2014
463/2013 Λήψη απόφασης απαλλαγής από τα τέλη τριετούς ταφής της θανούσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. 23/06/2014
462/2013 Λήψη απόφασης απαλλαγής από τα τέλη τριετούς ταφής και παρατάσεων του θανόντος ΚΑΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, λόγω απορίας και αναπηρίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. 23/06/2014
461/2013 Λήψη απόφασης απαλλαγής ή μείωσης από τα τέλη τριετούς ταφής του θανόντος ΤΣΕΛΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. 23/06/2014
460/2013 Λήψη απόφασης διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους εισφορών γης σε χρήμα και μετατροπών εισφορών γης σε χρήμα 23/06/2014
459/2013 Λήψη απόφασης ακύρωσης της έγκρισης των δέκα (10) αιτήσεων για χορήγηση αδείας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 94 23/06/2014
458/2013 Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.070,00 ευρώ 23/06/2014
457/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου περιοχής Βαρυκό – Γήπεδο» 23/06/2014
456/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Προκαταρκτική Μελέτη Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου» 23/06/2014
455/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση Ιστορικού Κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων» 23/06/2014
454/2013 Λήψη απόφασης περί Ίδρυσης Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος με την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων 23/06/2014
453/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ» 23/06/2014
452/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ύδρευσης - άρδευσης - ηλεκτροφωτισμού για το έργο ανάπλασης πλατείας Ελ. Βενιζέλου και Ο.Τ.Γ391-392 στην Π.Ε.5 23/06/2014
451/2013 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε.5» της Δ.Ε. Αρτέμιδος. 23/06/2014
450/2013 Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’αριθμ.2063/09-04-2008 άδειας λειτουργίας κυλικείου της εταιρείας «Α.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 23/06/2014
449/2013 Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.26/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”, σχετικά με την «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.42/2013) 23/06/2014
448/2013 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ. Ν.Π.Δ.Δ.134/2013) 23/06/2014
447/2013 Λήψη απόφασης περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση (αρ.απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 68/2013) 23/06/2014
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »