15605

KEP

Μενού

ΕΠ 2014-2019

Εξοικονομώ

KEP

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

KEP

Agri

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
33/2015 Λήψη απόφασης για την καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Υδραυλικών & Αποχ/κών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015 07/05/2015
32/2015 Λήψη απόφασης έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Εγκαταστάσεων έτους 2011» 07/05/2015
31/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποζη- μίωσης επικείμενων λόγω του ύψους του ποσού για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0101003 (του κ. Παπαχρήστου Χρήστου του Σταματίου) στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» (αρ.απόφ.Ο.Ε.036/2015) 07/05/2015
30/2015 Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.032/2015) 07/05/2015
29/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών για το έτος 2015. 07/05/2015
28/2015 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015 (αρ.απόφ.Ο.Ε.26/2015) 07/05/2015
27/2015 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Ζυγούρη Παναγιώτη του Κων/νου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4141/17-02-2015 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου (αρ. αποφ. Ο.Ε.048/2015) 07/05/2015
26/2015 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων 07/05/2015
25/2015 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα) 07/05/2015
24/2015 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (άρθρο 1 παρ.1 εδαφ.γ’ του Π.Δ.23/2000). 07/05/2015
23/2015 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικό κατάλογο. 30/04/2015
22/2015 Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα τέλη τριετούς ταφής του θανόντος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. 30/04/2015
21/2015 Λήψη απόφασης για χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφο 2 του άρθρου του Ν.3463/2006 30/04/2015
20/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2015. 30/04/2015
19/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ίδρυσης 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στον εγκεκριμένο χώρο επί του Ο.Τ. 1314 Π.Ε.10, χαρακτηρισμένος ως χώρος σχολείου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.02/2015). 30/04/2015
18/2015 Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 41.686,94€ από 1η ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κλπ. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.01/2015). 30/04/2015
17/2015 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ 14 Π.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 30/04/2015
16/2015 Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθ.312/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επικαιροποίησης της υπ’αριθμ.33/2014 “Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014”. 30/04/2015
15/2015 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στην πρόσκληση «Αστική 2014» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. 30/04/2015
14/2015 Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 02/2015). 30/04/2015
13/2015 Λήψη απόφασης για την μη σύνταξη διορθωτικών πράξεων στο Ο.Τ. 218 των Π.Ε.1- 4 (Μυκ. Τάφοι – Γήπεδο) της Δ.Ε. Σπάτων (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 04/2015). 30/04/2015
12/2015 Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενων τμημάτων στην Π.Ε.13 της Δ.Ε. Αρτέμιδος σύμφωνα με την υπ’αριθμ.8443/3-11-1995 συμβολαιογραφική πράξη (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.03/2015). 30/04/2015
11/2015 Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση συγκεκριμένων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου [σχετ.: 1).υπ’αριθμ.82/2014 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) και 2).υπ’αριθμ.43/2014 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας] (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 02/2015). 30/04/2015
10/2015 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ–Ν.Κ.ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», για την υπόθεση εκπόνησης εκ μέρους του Δήμου, αφενός μεν, καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και τη συμβατότητα των οικείων 30/04/2015
09/2015 Λήψη απόφασης περί παράτασης χρόνου σύμβασης για τη υπηρεσία διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 30/04/2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »