Μενού

Amea banner

ΑΜΕΑ

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
31/2014 Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης 24/06/2014
30/2014 Λήψη απόφασης για λύση μισθώσεων των ακινήτων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου λόγω της μεταστέγασής τους σε νέο ενιαίο κτίριο 24/06/2014
29/2014 Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2013, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.αποφ.Ο.Ε.025/2014) 24/06/2014
28/2014 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2014 24/06/2014
27/2014 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 444/2013 με την οποία εγκρίθηκε η ορθή επανάληψη της προηγ. υπ’αριθ.327/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/06/2014
26/2014 Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την κατασκευή του έργου ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αρτέμιδος 23/06/2014
25/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων για το έτος 2014 23/06/2014
24/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2014 23/06/2014
23/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014 23/06/2014
22/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2014 23/06/2014
21/2014 Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο 23/06/2014
20/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ ΠΟΕ. 23/06/2014
19/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ, λόγω διπλοεγγραφής 23/06/2014
18/2014 Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα τέλη τριετούς ταφής της θανούσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. 23/06/2014
17/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών κοιμητηρίου (Κουτρουμάνη Ειρήνη) 23/06/2014
16/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ ΠΟΕ. 23/06/2014
15/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω του ότι έχουν καταχωρηθεί σε λάθος πρόσωπα και επαναβεβαίωση στους πραγματικούς υπόχρεους 23/06/2014
14/2014 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο ανακατασκευών πεζοδρομίων και επαναβεβαίωση του σωστού ποσού στους υπόχρεoυς 23/06/2014
13/2014 Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.365/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος» 23/06/2014
12/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανοίγματος λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα και έγκριση λογιστικών τακτοποιήσεων 23/06/2014
11/2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2013 23/06/2014
10/2014 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της εθελοντικής εργασίας μίας (1) Νοσηλεύτριας στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας (Δημοτικά Ιατρεία) 23/06/2014
09/2014 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της εθελοντικής εργασίας δύο (2) Ιατρών στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας (Δημοτικά Ιατρεία) 23/06/2014
08/2014 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 23/06/2014
07/2014 Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και καθιέρωση πενθήμερης εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητος και Ανακύκλωσης του Δήμου μας για το έτος 2014 23/06/2014
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »