15605

KEP

Μενού

eBanking

ΕΠ 2014-2019

Εξοικονομώ

KEP

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

KEP

Agri

Εκδηλώσεις

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
249/2015 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπι-κού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 18/11/2015
248/2015 Λήψη απόφασης για έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. 18/11/2015
247/2015 Λήψη απόφασης για παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ.37894/27-10-14 σύμβασης της υπηρεσίας «Πλύσιμο οχημάτων του Δήμου». 18/11/2015
246/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 4ης Συνεδρίασης της Επιτρο-πής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2015. 18/11/2015
245/2015 Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 63.404,75€ από Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.18/2015). 18/11/2015
244/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.35/2014 μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση Υδραυλικών Έργων Απορροής Ομβρίων στην περιοχή Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, με ανάσχεση & μείωση της πλημμυρικής παροχής προς το ρέμα Ραφήνας. 18/11/2015
243/2015 Λήψη απόφασης περί υποβολής χρονοδιαγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για τον χαρακτήρα του Ο.Τ. 218 του Ε.Ρ.Σ. Σπάτων από άποψη πολεοδομική και αρχαιολογική και τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για να ρυθμισθεί εκ νέου ή να καταστεί αρρύθμιστο πολεοδομικά ή αρχαιολογικά». 18/11/2015
242/2015 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟ-ΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2015 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.40/2015). 18/11/2015
241/2015 Λήψη απόφασης περί αγοράς οικοπέδου για τη στέγαση 7ου Δημοτικού Σχολείου, οδός Κηπουπόλεως, στο Ο.Τ. 22 της Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 18/11/2015
240/2015 Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015. 18/11/2015
239/2015 Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς αναρροφητικών σαρώθρων. (αρ. αποφ. ΟΕ 378//2015). 18/11/2015
238/2015 Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών 18/11/2015
237/2015 «Λήψη απόφασης περί έκδοσης ψηφίσματος στη μνήμη του πρώην Μακαριστού Ποιμενάρχη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου». 18/11/2015
236/2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή οφειλής στο όνομα ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από τους Χρηματικούς Καταλόγους 932/12-11-2013, 48/20-1-2014 & 145/18-2-2015 που αφορούν Εισφορά γης και χρήμα στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ. 18/11/2015
235/2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά γης και χρήματος των α) ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τον Χρηματικό Κατάλογο 145/18-2-2015 στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ και β) ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τον Χρηματικό κατάλογο 146/18-2-2015 στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ. 18/11/2015
234/2015 Λήψη απόφασης απαλλαγής τελών τριετούς ταφής του θανόντος ΜΠΑΤΑΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΘΩΜΑ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. 18/11/2015
233/2015 Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 858.55€ στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 18/11/2015
232/2015 Λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της υπ’αριθμ.198/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής από έξοδα σύνδεσης παροχής υδροδότησης. 18/11/2015
231/2015 Λήψη απόφασης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 6 μήνες. 18/11/2015
230/2015 Λήψη απόφασης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 6 μήνες. 18/11/2015
229/2015 Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αριθμ.71/2015 μελέτης «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Έρ-γου: Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτι-κού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας». 18/11/2015
228/2015 Λήψη απόφασης έγκρισης ανανέωσης & νέες συνδρομές του Δήμου σε δικτυακές εφαρμογές 18/11/2015
227/2015 Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού), για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 18/11/2015
226/2015 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης για την προμήθεια του εξοπλισμού του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και υλοποίησης της προμήθειας 18/11/2015
225/2015 Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας της διόρθωσης των πινάκων επικειμένων στα Επιχειρηματικά Πάρκα «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι» & «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων μέχρι την 31-10-2015(αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.027/2015). 18/11/2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »